Algemene voorwaarden Mano.be

Op deze pagina vind je alle juridische voorwaarden voor het gebruik van onze website Mano.be. Toch liever iets korter en eenvoudiger? Dan verwijzen we je graag door naar onze veelgestelde vragen’ pagina. Neem zeker contact op met onze online klantendienst (webshop@mano.be) als je hierna nog met vragen zit.

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de Mano website van de Redisco BV met ondernemingsnummer 0411.551.895 en maatschappelijke zetel te Marguerite Bervoetsstraat 94, 1190 Brussel (hierna ‘de verkoper’ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van Mano wordt geplaatst via www.mano.be .

De website van de Redisco BV werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna ‘de klant’ genoemd), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. “bescherming van de privacy” omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene verkoopsvoorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Aspecten die niet uitdrukkelijk in deze algemene verkoopvoorwaarden worden gedefinieerd, worden beheerst door de bepalingen van de Belgische wetgeving. Het feit dat de Klant deze voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft kunnen lezen, heeft geen invloed op zijn geldigheid.

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.mano.be.

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. ‘handtekening en bewijs’.
De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de online klantendienst voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier onder de rubriek “contacteer ons”‘. Indien iets niet duidelijk zou zijn “na bestelling” kan de klant steeds contact nemen via email aan webshop@Mano.be. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Voor levering in onze Mano winkels in België of voor bestellingen vanaf 50€ in België zijn de prijzen inclusief leveringskosten. Thuisbezorgkosten of kosten voor verzending in afhaalpunten in België (voor bestellingen minder dan 50€) of naar andere landen worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden voorgesteld op de website: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, Belfius online, ING HomePay of KBC online.

Momenteel is het nog niet mogelijk om te betalen met cadeaubonnen, kortingsbonnen of vouchers die zijn uitgegeven door een van onze winkels in België.

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

5. Levering

Levering is mogelijk in alle landen van de Europese Unie mits toeslag van de leveringskosten per land.

De levering van de bestelde artikelen gebeurt in België

  • door Bpost op het door de klant opgegeven adres
  • door Bpost in een afhaalpunt
  • door afhaling in een pakketautomaat Cubee van Bpost 24/7
  • door ophaling in een Mano winkel naar keuze.

Levering in andere landen gebeurt op het door de klant opgegeven adres. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

Behalve in geval van levering in een Mano-winkel in België of een bestelling van ten minste 50€ in België, zijn de verzendingskosten voor rekening van de klant. Een overzicht van de verzendkosten in België en naar andere landen wordt verstrekt op het moment van bestelling, afhankelijk van het aantal bestelde artikelen en de plaats en wijze van levering.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres, een afhaalpunt van Bpost of een pakketautomaat Cubee Bpost 24/7 wordt er een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met Bpost. Via het daarin vermelde trackingnummer met link kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van Bpost. Vervolgens ontvangt de klant een e-mail of sms van zodra de zending is toegekomen in het gekozen afhaalpunt.

De klant die kiest voor levering in een Mano winkel ontvangt een ontvangstbevestiging via e-mail van zodra de zending is toegekomen in de gewenste winkel.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België, en minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen in andere landen. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

6. Retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel waarvoor de levering in een Mano winkel heeft plaats gehad, kan worden geretourneerd in de Mano-winkel waarin het werd geleverd, binnen 14 kalenderdagen. Het artikel moet in de winkel afgeleverd worden, in de originele verpakking en in de originele verzenddoos samen met het retourformulier.

Voor de artikelen die met Bpost werden geleverd (op het thuisadres, in een afhaalpunt of een Cubee pakjesautomaat), dient de klant, in geval van een verzoek om te retourneren, het artikel op eigen kosten terug te sturen via Bpost of via een koerier van zijn keuze en dit binnen 14 kalenderdagen. In dit geval moet het artikel, samen met het retourformulier en verpakt in zijn originele verpakking en in de originele verzenddoos verstuurd worden naar het volgende adres:

Redisco SRL a/s Mano Shoes
Avenue de la Belle Province 31
1420 BRAINE-L’ALLEUD

Voor alle andere vormen van retour zijn alle kosten ten laste van de klant zelf. De kosten voor een retour vanuit het buitenland zijn ook ten laste van de klant.
In ieder geval wordt een retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt. Schoenen mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond worden gepast.
Aan een retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.
Na afhandeling van de retour, en voor zover de retourvoorwaarden gerespecteerd werden, wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde.

7. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen na ontvangst schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Redisco BV, Marguerite Bervoetsstraat 94, 1190 Brussel of via een mail naar webshop@Mano.be.

Er wordt dan samen met de klant naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder art. ‘retour’. De kosten van verzending vanuit België vallen ten laste van de verkoper, na goedkeuring van de klantenservice, op basis van het gebrek. Voor verzending vanuit andere landen, staat de klant zelf in voor de kosten.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.
Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

8. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs en tevens als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden en de privacyverklaring. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10. Bescherming van de privacy

Redisco BV (Redisco) neemt uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Bij elk gebruik van deze website bent u gebonden door de onderhavige Privacyverklaring.

De Privacyverklaring is beschikbaar op volgende link:

https://www.Mano.be/nl/privacyverklaring/

Elke bestelling vereist de expliciete aanvaarding van de Privacyverklaring.

11. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Brussel en desgevallend het Hof van Beroep te Brussel bevoegd.